Công Ty TNHH TTBYT Huỳnh Duy

Địa chỉ: 20 Nguyễn Giản Thanh - Phường 15 - Quận 10 - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:(08)39637927 - (08)22465698 - 0903.383.543
Email: huynhduymedical@gmail.com - huynhduymed@gmail.com
Website: huynhduymedical.com